Iedere 2 á 4 weken brengen we een minor update voor iQualify uit. In deze updates worden voornamelijk bugs opgelost. Daarnaast kunnen er kleine functionele wijzigingen in zitten. Dit zijn verbeteringen die het gebruik van iQualify nog eenvoudiger maken en zonder toelichting gebruikt kunnen worden. Grotere functionele wijzigingen worden alleen in een major update beschikbaar gemaakt.

In deze release zijn functionele wijzigingen doorgevoerd en een aantal bugs opgelost. Benieuwd naar wat er veranderd is in minor release 5.4.3? We hebben het voor je samengevat op deze pagina.

Wachtkamer beveiligde omgeving

Voor toetsen die afgenomen worden binnen de beveiligde omgeving van iQualify is in release 5.4.0 de wachtkamer geïntroduceerd. Hiermee komt de student na een succesvolle login in een virtuele wachtkamer terecht als de toets nog niet direct gestart kan worden. iQualify controleert continu of de student doorgestuurd kan worden. Eventueel kan handmatig nog gecontroleerd worden of de toets al gestart kan worden. Dit zorgt voor rust voor zowel de student als de toezichthouder. Helaas waren er situaties waarbij sommige klanten ernstige problemen met performance ondervonden. Uit voorzorg hebben we deze functionaliteit dan ook begin oktober uitgeschakeld .

De afgelopen 2 maanden zijn alle nodige acties uitgevoerd om kleine en grotere problemen met de wachtkamer of met het afnemen van toetsen in het algemeen te verhelpen. Met deze release wordt deze functionaliteit daarom weer beschikbaar gemaakt. De performance van toetsafnames in de beveiligde omgeving worden altijd automatisch en voorlopig ook handmatig pro-actief gemonitord.

status.infoland.nl

Als er gepland onderhoud, ongepland onderhoud of een actuele verstoring is wordt dit altijd gecommuniceerd via de pagina status.infoland.nl. Op deze pagina kun je je abonneren om automatisch op de hoogte te worden gebracht over belangrijk onderhoud of verstoringen. Ook kun je hier de status van actuele verstoringen bekijken.

Rechten op media

Om media te mogen gebruiken had je als gebruiker tot voor kort rechten nodig om vragen beheren. Met iQualify-trainingen is het gebruik van media niet meer exclusief verbonden aan het beheren van vragen. Daarom is een aanpassing doorgevoerd zodat gebruikers die beheerrechten hebben voor vragen óf iQualify-trainingen ook rechten krijgen om media te gebruiken en te beheren.

Aantal inlogpogingen beperkt

Een gebruiker die een verkeerde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt bij het aanmelden krijgt hiervan netjes een melding dat de gebruikersnaam of wachtwoord onjuist is. Het aantal pogingen die een gebruiker heeft is nu beperkt tot 5 per minuut. Na vijf foutieve combinaties met dezelfde gebruikersnaam kan er een minuut lang niet met deze gebruikersnaam worden ingelogd. Deze beveiligingsmaatregel maakt het voor kwaadwillenden moeilijker om inloggegevens te achterhalen.

Bugfixes

  • 59685: Het duurde soms lang om het iQualify dashboard te laden als er veel gedeelde toetsen in gebruik zijn. Bij het laden van de pagina kon ook een foutmelding optreden.
  • 60481: Het duurde soms lang om de lijst met gedeelde toetsen te laden. Bij het laden van de pagina kon ook een foutmelding optreden.
  • 60853: Als een gebruiker een toets voor langere tijd open had staan (meer dan 12 uur) was het niet meer mogelijk om vragen te beantwoorden. Nu wordt de gebruiker uitgelogd en moet men opnieuw aanmelden om de toets te hervatten.
  • 60969: In het sjabloon om gebruikers te importeren was het niet duidelijk wat de mogelijke consequenties waren als het wachtwoord bij een gebruiker leeg gelaten werd.
  • 61093: Als je na het openen van een iQualify-training met een paginascheiding een toets opende werd er geen scrollbalk getoond terwijl dat soms wel nodig was.