Regelmatig brengen we een minor update voor iQualify uit. In deze updates worden voornamelijk bugs opgelost. Daarnaast kunnen er kleine functionele wijzigingen in zitten. Dit zijn verbeteringen die het gebruik van iQualify nog eenvoudiger maken en zonder toelichting gebruikt kunnen worden. Grotere functionele wijzigingen worden alleen in een major update beschikbaar gemaakt.

In deze release zijn functionele wijzigingen doorgevoerd en een aantal bugs opgelost. Benieuwd naar wat er veranderd is in minor release 5.5.2? We hebben het voor je samengevat op deze pagina.

Summatieve toetsen afsluiten vanuit beheeromgeving

Een summatieve toets heeft meestal een formeel karakter. Dit is zeker het geval als de toets in de beveiligde STE omgeving wordt afgenomen. Om die reden wordt de tijd waarin de toets kan worden afgenomen vaak beperkt.

Een student moet zijn/haar summatieve toets echter wel afsluiten om daarmee ook te bevestigen dat de antwoorden definitief zijn. Dit wordt wel eens vergeten of de tijd van de toets is verstreken voordat ze de toets hebben kunnen afsluiten. Als toezichthouder kun je in de STE omgeving de toets dan alsnog namens de student afsluiten zodat de resultaten verwerkt kunnen worden. In de reguliere toetsomgeving bestond die mogelijkheid nog niet. Omdat veel toetsen momenteel thuis worden afgenomen in plaats vanuit een beveiligde locatie loop je tegen het probleem aan dat de toets dus niet afgesloten kan worden. Dit is nu aangepast. Zowel toetsen in de reguliere omgeving als in de STE omgeving kunnen nu vanuit de beheeromgeving worden afgesloten. Dit kan alleen voor summatieve toetsen en alleen als de leerperiode niet meer open staat. Je dient de toets hiervoor te selecteren en op de knop afsluiten te klikken. Alle gestarte pogingen worden dan definitief afgesloten.

Geen verbinding

Het kan voorkomen dat er tijdens het maken van een toets een verbindingsprobleem ontstaat tussen de computer van de student en de server van iQualify. Er zijn allerlei scenario’s waarin dit voor kan komen, het kan een probleem bij de gebruiker zijn of in het landelijke netwerk. Vanuit Infoland doen we er alles aan om onze diensten zoveel mogelijk beschikbaar te maken en bij eventuele problemen automatisch naadloze oplossingen in te zetten. Meer informatie hierover kun je hier vinden: www.infoland.nl/saas.

Als er onverhoopt toch geen verbinding is dan is dat natuurlijk vervelend, maar hoeft het niet direct een probleem te zijn. In deze release hebben we er voor gezorgd dat je hierover geïnformeerd wordt door middel van een waarschuwing linksboven. Door op de waarschuwing te klikken krijg je nog extra uitleg. Op het moment dat dit probleem ontstaat blijft iQualify het proberen om antwoorden die door het verbindingsprobleem nog niet zijn opgeslagen alsnog op te slaan. Zodra de verbinding hersteld is gebeurt dit ook. De waarschuwing verdwijnt weer als alle data is op geslagen.

Voor een summatieve toets wordt je op de samenvattingspagina nog eens extra gewaarschuwd als er verbindingsproblemen zijn. Het is dan ook niet mogelijk om de toets af te ronden tot dat het probleem verholpen is.

Kolommen persoonsgegevens in rapportages gelijk gemaakt

In verschillende rapportages werd verschillend omgegaan met welke informatie van gebruikers er getoond wordt. Dit is nu voor alle standaard excel rapportages gelijk gemaakt. Als eerste worden altijd deze twee kolommen getoond:
 • Gebruiker (volledige naam)
 • Gebruikersnaam
Vervolgens worden de kolommen getoond met de data van het het rapport. Daarna worden de kolommen getoond met de andere informatie over gebruiker.
 • Groepen
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam

Hierdoor is het mogelijk om op welke manier dan ook gebruikers te vinden en te sorteren.

XLSX bestand import

Het sjabloon om gebruikers te importeren was nog een oud .XLS bestand. Dit is in deze release aangepast naar een XLSX bestand.

Performance gedeelde materialen

De lijst met gedeelde materialen toont toetsen en trainingen die met een ander learn management system (LMS) gedeeld worden. Doordat deze lijst lang kan zijn en er actuele informatie in de lijst getoond wordt over de gedeelde materialen kon het lang duren voordat deze lijst geopend kon worden. In extreme gevallen gaf de lijst zelfs foutmeldingen. Hetzelfde effect kreeg je op het dashboard bij de lijst waar de gedeelde leermaterialen getoond worden die het meest recent gebruikt zijn. Er is nu een wijziging doorgevoerd ten behoeve van de performance. De kolommen met het aantal deelnemers en het aantal opmerkingen wordt nu niet meer continu bijgewerkt, maar iedere nacht.

Bugfixes

 • 60619: Er trad een fout op bij het kopiëren van vragen uit een vragenpool als deze via een abonnement gedeeld werd zonder dat de gebruiker ook rechten had om de vragen afzonderlijk te mogen gebruiken
 • 60777: Het tonen van een voorbeeld van een iQualify training in de catalogus gaf een foutmelding.
 • 61641: Bij het starten van een toets via een LTI-koppeling waarbij er geen taal voor de gebruiker werd meegegeven werd altijd de Nederlandse taal toegepast in plaats van de ingestelde taal bij de organisatie-instellingen.
 • 61668: In de catalogus werden de antwoorden van vragen niet getoond.
 • 61676: In de beheerwebsite werd bij een vraag een knop getoond om de vraag te openen. Dit opende een nieuw tabblad met hetzelfde scherm.
 • 61686: In de lijst met gedeeld materiaal werd bij toetsen in de kolom “In gebruik” onterecht nee getoond.
 • 61699: Het rapport “Vragenrapportage over een leerperiode” gaf een foutmelding als in een statische toets een aanwijsvraag voorkwam.
 • 61772: Het rapport “Deelnemersrapportage” toonde lege grafieken bij gebruikers die wel toetsen afgerond hadden.
 • 61801: Certificaten werden niet altijd in de taal gegenereerd die op het moment van het afronden van een toets voor de gebruiker ingesteld stond.
 • 61814: Bij het invullen van het toets kregen gebruikers onduidelijke foutmeldingen als er geen verbinding met de server gemaakt kon worden.

status.infoland.nl

Als er gepland onderhoud, ongepland onderhoud of een actuele verstoring is wordt dit altijd gecommuniceerd via de pagina status.infoland.nl. Op deze pagina kun je je abonneren om automatisch op de hoogte te worden gebracht over belangrijk onderhoud of verstoringen. Ook kun je hier de status van actuele verstoringen bekijken.