Regelmatig brengen we een minor update voor iQualify uit. In deze updates worden voornamelijk bugs opgelost. Daarnaast kunnen er kleine functionele wijzigingen in zitten. Dit zijn verbeteringen die het gebruik van iQualify nog eenvoudiger maken en zonder toelichting gebruikt kunnen worden. Grotere functionele wijzigingen worden alleen in een major update beschikbaar gemaakt.

In deze release zijn functionele wijzigingen doorgevoerd en een aantal bugs opgelost. Benieuwd naar wat er veranderd is in minor release 5.6.2? We hebben het voor je samengevat op deze pagina.

Kijk op status.infoland.nl wanneer versie 5.6.2 gereleaset wordt.

Toezichthouden op specifieke groepen of leerperioden

Als toezichthouder zie je nu alle studenten die in een locatie zitten. Maar in sommige situaties heb je juist aandacht voor een specifieke groep. Dit kan zijn omdat het je verantwoordelijkheid is om alleen voor die specifieke groep toezicht te houden. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er verschillende groepen op verschillende tijden mogen starten of eindigen. Met het toetsen vanuit huis is deze behoefte alleen maar groter geworden. In deze release is het mogelijk gemaakt om de studenten die in het toezichthoudersdashboard getoond worden te filteren. Dit kan op basis van een leerperiode en op basis van groepen waar de studenten aan gekoppeld zijn. Op basis van groepen kunnen ook studenten juist uitgesloten worden in het filter. Zo is het mogelijk om alle studenten van een bepaalde leerperiode te tonen, met uitzondering van de studenten die aan de groep “Extra tijd” gekoppeld zijn. Dit maakt het eenvoudiger om voor de studenten die binnen de reguliere tijd de toets moeten afronden de toets af te sluiten, terwijl de studenten in de groep “Extra tijd” de toets nog kunnen voortzetten.

Vragen zoeken op meerdere woorden

Het gedrag van het zoekveld in de lijst van vragen en bij het toevoegen van vragen aan een vragenpool of een statische toets is gewijzigd. Het is nu mogelijk om op meerdere woorden te zoeken. Zo levert de zoekopdracht:

kruising voorrang auto

Alle vragen op waarin de woorden “kruising”, “voorrang” én “auto” voorkomen.

De zoekopdracht:

auto “voorrang geven”

levert alle vragen op waarin de teksten “auto” en “voorrang geven” voorkomen.

Bugfixes

  • 61882: Speciale tekens in de naam van een SCORM-bestand maakten het onmogelijk om het bestand in iQualify te uploaden.
  • 62128: Bij het afhandelen van opmerkingen gaf de browser bij het klikken op OK de melding met de vraag of je de site wilde verlaten alsof de omschrijving niet opgeslagen zou zijn.
  • 62282: Na het beantwoorden van een vraag in een formatieve toets werd niet automatisch naar de kennisflits gescrold.
  • 62285: Bij het aantal onbehandelde opmerkingen op het dashboard werd geen rekening gehouden met vragen die verwijderd zijn. Hierdoor werden er in sommige gevallen meer onbehandelde opmerkingen getoond dan je daadwerkelijk kunt afhandelen.
  • 62295: Door snel de filters te wijzigen bij het filteren van vragen voor een toets of vragenpool was het mogelijk dat de vragen die getoond werden niet consistent waren met de gebruikte filters.
  • 62357: Beheerders/docenten met rechten voor meerdere organisatie-eenheden kregen bij de gebruikersresultaten niet alle resultaten te zien waar ze op basis van hun rechten toegang toe hadden.
  • 62359: Bij het bekijken van de resultaten voor een specifieke student voor een aanwijsvraag was het antwoord dat de student gegeven heeft niet zichtbaar.
  • 62360: Het openen van een iQualify-training via een LTI-koppeling gaf een foutmelding.
  • 62406: Het openen van de ‘Mijn cursussen’ pagina gaf een foutmelding als de betreffende gebruiker aan een leerperiode gekoppeld was met lange leerpaden (30+ aaneengeschakelde toetsen en/of trainingen).
  • 62413: Op een iPad werd bij gebruik van Safari voor een getalvraag geen numeriek toetsenbord getoond.

status.infoland.nl

Als er gepland onderhoud, ongepland onderhoud of een actuele verstoring is wordt dit altijd gecommuniceerd via de pagina status.infoland.nl. Op deze pagina kun je je abonneren om automatisch op de hoogte te worden gebracht over belangrijk onderhoud of verstoringen. Ook kun je hier de status van actuele verstoringen bekijken.