Zenya Capture Icoon

In verschillende organisaties wordt gewerkt in diensten, waar men tijdens de dienst gebruik gemaakt van de Zenya Capture app. Dit wordt vaak gedaan op gedeelde toestellen die aan het einde van de dienst worden overgegeven aan een andere collega.
Als er aan het einde van de dienst niet wordt uitgelogd in de Zenya Capture app kon het voorkomen dat de Zeny Capture app daardoor werd gebruikt onder het verkeerde account.
Om oneigenlijk gebruik van de Zenya Capture app te voorkomen introduceren we een persoonlijke toegangscode!

Omdat er in een organisatie sprake kan zijn van zowel persoonlijke als gedeelde toestellen hebben we het mogelijk gemaakt om in Zenya in te stellen voor welke gebruikers(groepen) de persoonlijke toegangscode van toepassing moet zijn.
Is voor jou ingesteld dat de persoonlijke toegangscode van toepassing is? De eerste keer dat je de Zenya Capture app opent, na de update, wordt er gevraagd om deze persoonlijke toegangscode in te stellen.
Heb je de Zenya Capture app een tijdje niet hebt geraadpleegd en je opent deze weer, wordt er om de toegangscode gevraagd om de app te ontgrendelen. Is het toestel inmiddels van gebruiker gewisseld, dan moet er door de gebruiker ingelogd worden om te bevestigen wie het toestel op dat moment gebruikt.

Om deze functionaliteit te gebruiken is een update naar Zenya 6.1.2 vereist.

Bugfixes:

  • Lange namen van meldformulieren werden niet volledig getoond
  • De melding voor missende of verkeerde gegevens tijdens het inloggen was niet duidelijk genoeg