Bericht geplaatst op 24 februari 2020 in iQualify

Ongeveer 4x per jaar brengen we naast de minor updates een major update voor iQualify uit. In deze updates introduceren we nieuwe mogelijkheden en zorgen we ervoor dat al bestaande functionaliteiten nóg gemakkelijker en beter werken. Ook zorgen we er in deze updates voor dat iQualify technisch ‘bij de tijd’ blijft.

iQualify 5.5 is vanaf maandag 2 maart beschikbaar. Benieuwd naar wat er nieuw is in deze versie? We hebben het voor je samengevat op deze pagina.

Impact van deze update

De wijzigingen die in deze release zijn doorgevoerd hebben geen directe impact op het primaire proces van het afnemen van toetsen en trainingen. De impact voor studenten en beheerders wordt daarom als laag ingeschat.

Eindgebruikers: Lage impact
Beheerders: Lage impact

Meertalige systeemteksten

De taal van iQualify kan door de gebruiker worden aangepast. Dit geldt zowel voor de studentenwebsite, beheerderswebsite als toezichthoudersdashboard. Iedere gebruiker kan voor of na het inloggen de gewenste taal instellen om van de standaardtaal van de organisatie af te wijken. Vanaf deze release worden ook meer talen dan voorheen ondersteund, namelijk:

  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • Nederlands

Met het instellen van de taal bepaal je de taal van alle systeemteksten van iQualify. Denk hierbij aan alle teksten op knoppen, kolommen, veldnamen, maar ook de vernieuwde rapporten worden nu in meer talen aangeboden. Voor alle velden die je als beheerder of maker van leerinhoud kunt invullen is geen ondersteuning voor meertaligheid. Velden van vragen, toetsen, leerperioden, welkomstteksten en dergelijken kunnen niet meertalig gemaakt worden.

Vernieuwde rapporten en certificaten

Op basis van een nieuwe techniek zijn alle rapporten opnieuw gebouwd. De techniek waarmee tot nu toe rapporten en certificaten in iQualify werden gegenereerd voldeed namelijk niet meer aan onze huidige kwaliteitseisen. Het gaat hierbij om alle .pdf bestanden, alle Excel-bestanden zijn niet gewijzigd. Het uiterlijk van de rapporten is hierdoor gewijzigd. Alle teksten in deze rapporten zijn herzien waarbij veel onnodige teksten zijn verwijderd. Inhoudelijk/functioneel zijn de rapporten niet veranderd. Rapporten zijn bij deze aanpassing ook direct meertalig gemaakt. Een rapport wordt in de taal van de gebruiker getoond die het rapport genereert.

Ook de standaard iQualify-certificaten zijn aangepast. Maatwerk-certificaten die het afgelopen jaar nog zijn uitgegeven aan studenten zijn ook omgebouwd. Certificaten die niet meer gebruikt worden zullen in een volgende release komen te vervallen.

iQualify-trainingen delen met LTI-koppeling

Het was altijd al mogelijk om toetsen uit iQualify in een ander Learning Management System te gebruiken. Op basis van de veelgebruikte LTI-standaard kun je leermateriaal in andere systemen gebruiken. In feite gebruik je dan iQualify om leermateriaal te maken, te beheren en op te ontsluiten. Het andere systeem regelt dan wie, wanneer, welk leermateriaal kan gebruiken. De interface van de toets de gebruiker te zien krijgt is hetzelfde zoals deze in iQualify getoond wordt. Naast toetsen is het nu ook mogelijk om iQualify trainingen op basis van LTI vanuit een ander LMS aan te spreken. Met deze trainingen kun je met verschillende bouwblokken interactieve leerinhoud maken.

Bij het toevoegen van gedeeld leermateriaal kun je nu kiezen uit alle toetsen en iQualify-trainingen.

Time-out na 5 foutieve inlog-pogingen

Als je 5 keer achter elkaar een foutief wachtwoord invoert moet je 1 minuut wachten voordat je het opnieuw kunt proberen. Dit is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat kwaadwillenden jouw inloggegevens kunnen achterhalen. Ze zouden met je gegevens in iQualify schade kunnen aanrichten. Je loopt daarnaast ook het risico dat men met het achterhaalde wachtwoord ook op andere diensten probeert in te loggen. Deze maatregel is zowel van toepassing op de studentenwebsite als op de beheerderswebsite.

Bugfixes

  • 59493: De geschatte duur voor een toets werd niet goed berekend waardoor deze soms onterecht op ‘0’ werd ingeschat terwijl er wel vragen in de toets zaten.
  • 61233: In de beveiligde omgeving kregen sommige gebruikers onterecht een melding dat ze op een ander systeem zijn ingelogd. Deze beveiligingsmaatregel moest voorkomen dat met dezelfde gebruikersnaam tegelijkertijd op 2 plaatsen ingelogd kon worden. In sommige situaties werd deze echter onterecht getoond.
  • 61248: Bij het importeren van gebruikers d.m.v. het Excel-bestand werd de eerste regel van de tabel waarin de kolomhoofden staan ook als gebruiker gezien. Er werd daardoor een gebruiker geïmporteerd met de naam “fldFirstName”.
  • 61326: Activatiecodes voor het veilig inloggen op de STE omgeving werkten niet altijd terwijl deze wel geactiveerd waren voor de betreffende locatie voor het moment dat ze gebruikt werden.
  • 61327: Gedeelde toetsen die in gebruik waren konden niet verwijderd worden.