• Wat is er nieuw in Zenya 6.2.0?

Ongeveer 4x per jaar brengen we een major update voor Zenya uit. In deze updates introduceren we nieuwe mogelijkheden en zorgen we ervoor dat al bestaande functionaliteiten nóg gemakkelijker en beter werken. Ook zorgen we er in deze updates voor dat Zenya technisch ‘bij de tijd’ blijft.

Benieuwd naar wat er nieuw is in Zenya 6.2.0? Je lees het op deze pagina.

De uitrol van Zenya 6.2.0 start op 15 december 2021.
Kijk op status.infoland.nl voor de exacte datum/tijd voor de uitrol naar Zenya SaaS.
Voor organisaties met Zenya on-premise is de release sinds 22 december 2021 als download beschikbaar. Je kunt deze downloaden op mijn.infoland.nl.

Cloud services / Webshare

Rebranding cloudservices Zenya

In de Zenya 6.0.0 release hebben we de vernieuwde branding geïntroduceerd. Binnen Zenya kan er gebruik gemaakt worden van een aantal cloud diensten, waarschijnlijk beter bekend als:

 • De webshare voor het delen van documenten
 • De mogelijkheid om een externen een melding te laten maken door het delen van mobiel meldformulier
 • De mogelijkheid om externen een vragenlijst te laten invullen (op uitnodiging of via een algemene link).

Deze clouddiensten waren nog niet aangepast naar de Zenya branding. Dit hebben we nu ook aangepast en is te herkennen aan de zwarte bovenbalk en als default logo het Zenya logo.

Echter deze cloud diensten zijn een manier voor onze klanten om informatie met hun klanten/partners te delen. Daarin is herkenbaarheid van de klant belangrijk. Het was al mogelijk om deze cloud diensten te voorzien van het eigen logo. In deze release maken we het mogelijk om meer personalisatie van de cloud diensten toe te voegen, namelijk:

 • De kleur van de bovenbalk is instelbaar in een eigen kleur, die bijvoorbeeld aansluit bij de huisstijl. Standaard is de kleur zwart.
 • De kleur van de tekst (in de bovenbalk) is instelbaar in een eigen kleur.

Daarnaast worden de nieuwe iconen (je leest er meer over verderop in deze release notes) ingesteld voor meldformulieren en vragenlijsten ook getoond in deze webshares. Hierdoor sluit het samen beter aan op de vernieuwde look & feel.

NB: De update van de cloud diensten zal gelijktijdig met de uitrol van Zenya 6.2.0 naar de default ring plaatsvinden. Klanten op de slow ring krijgen de update van de cloud diensten dus vier weken voor de update van Zenya 6.2.0.

Tijdens de update naar Zenya 6.2.0 zal, voor de cloud diensten, de kleur van de bovenbalk worden aangepast naar één kleur overeenkomend met een kleur uit de huidige kleur van de bovenbalk. Het logo dat is ingesteld blijft behouden. Zodra Zenya 6.2.0 beschikbaar is, kan dit met bovengenoemde opties worden gepersonaliseerd.

Documenten

Als documentbeheerder kun je voortaan notities voor de documentbeheerder(s) maken bij het document

In het documentbeheer kun je als documentbeheerder opmerkingen voor schrijvers en/of beoordelaars maken bij de (gepubliceerde of concept) versie van het document. Steeds vaker horen wij van documentbeheerders dat zij behoefte hebben aan een mogelijkheid om notities bij het document te maken; Notities die alleen beschikbaar zijn voor documentbeheerders en waarin belangrijke bijzonderheden of afspraken m.b.t. het document vastgelegd kunnen worden. Deze moeten gescheiden blijven van de opmerkingen voor schrijvers en/of beoordelaars, zodat er overzicht blijft. Dit kunnen notities zijn zoals:

 • Aantekeningen m.b.t. punten die niet vergeten moeten worden (hoeven niet direct aangepast worden, maar moeten meegenomen worden in de volgende controle)
 • Wijziging in de beoordelaars van een document, vanwege bijvoorbeeld verlof
 • Notities ter informatie voor een nieuwe documentbeheerder.

Bij het opmerkingen paneel (aan documentbeheerzijde) is voor de documentbeheerders een optie toegevoegd om notities bij het document te kunnen vastleggen. Deze notities worden gemaakt bij het document en blijven onafhankelijk van de versie van het document beschikbaar (t.o.v. opmerkingen voor schrijvers en/of beoordelaars, dit zijn opmerkingen bij een specifieke versie van het document).
Heb je bijvoorbeeld schrijvers uitgenodigd, dan zullen zij alleen de opmerkingen met betrekking tot de versie die zij moeten schrijven zien (en dus niet de notities bij het document).

Het komt regelmatig voor dat meerdere mensen documentbeheerder zijn. Je kunt daarom ook reageren op notities zodat documentbeheerders elkaar kunnen aanvullen. Daarnaast is het mogelijk om notities te verwijderen, als ze bijvoorbeeld toch niet van toepassing zijn of verwerkt en niet meer relevant zijn.

Het kan in de inrichting voorkomen dat er op map niveau documentbeheerders worden ingesteld (voor de documenten in die map). Per document, in de betreffende map, wordt vervolgens een documentbeheerder gekoppeld (die verantwoordelijk is voor dat document).

Echter kan het zo zijn dat alle documentbeheerders op de map direct of indirect bij het document betrokken zijn. En dus ook de notities bij het document moeten kunnen gebruiken.

De rechten om de notities te kunnen zien en te gebruiken worden gekoppeld aan de gebruikers die rechten hebben voor een gebruikersrol op map niveau waarbij de rol rechten heeft voor het onderdeel ”Document bewerken”.

Leesbevestiging weergave in lijn met weergave van documenten

Als je in Zenya vanuit je takenlijst naar de leesbevestiging gaat krijg je het document te zien waarvoor je de leesbevestiging moet uitvoeren. Daarbij had je twee opties (document gelezen en opmerking plaatsen), maar werden een aantal gegevens gemist, zoals:

 • De document details van het document
 • De wijzigingen t.o.v. de andere versie

We hebben daarom de weergave van de leesbevestiging gelijk getrokken met hoe die is als je een document gaat bekijken. Hierdoor komen de opties zoals je die gewend bent bij het bekijken van het document ook beschikbaar tijdens het uitvoeren van de leesbevestiging!

Gebruik snelcode nu ook als informatie bij het document

We zien dat er steeds meer van de snelcode gebruik gemaakt wordt, maar krijgen tegelijkertijd feedback over beperkingen die het in gebruik nemen tegen houden.

Veel feedback die we krijgen gaat over het gebruik van de snelcode voor documenten op andere plekken binnen Zenya bij documenten, zoals:

 • Als veld in de document details tijdens het raadplegen
 • Als kolom in het document beheer
 • Als veld in de document rapportages.

Op deze plekken is de snelcode nu beschikbaar gemaakt als veld!

Reden voor archiveren nu ook bij het archiveren van een document via de controle taak

In Zenya is het mogelijk om een reden op te geven als een document wordt gearchiveerd. Echter werd deze optie alleen getoond als een gepubliceerd document vanuit het documentbeheer werd verwijderd (en daardoor gearchiveerd werd).

Als vanuit de taak om een document te controleren aangegeven wordt ”Het document kan gearchiveerd worden” werd de optie om een reden toe te voegen niet getoond. Voortaan wordt ook bij de taak om een document te controleren de mogelijkheid om een reden van archivering op te kunnen geven getoond. Dit is optioneel en hoeft niet ingevuld te worden.

Zoeken in het documentbeheer

NB: Voor de toepassing van deze techniek maken we gebruik van de mogelijkheden die het Azure platform biedt. Dit betekent dat deze nieuwe techniek voor zoeken alleen beschikbaar komt voor klanten die gehost worden in onze SaaS omgeving.

In de Zenya 6.1.3. update is de zoektechniek ‘semantisch zoeken’ geïntroduceerd voor het zoeken in het documentbeheer. Let op dit is alleen geïntroduceerd voor het zoeken in het documentbeheer en dus niet voor het zoeken in het portaal, de zoektechniek daar blijft onveranderd.

Deze nieuwe techniek voor zoeken levert betere performance voor het laden van zoekresultaten en een verbeterde relevantie van de zoekresultaten op. Echter bleek dat in een aantal situaties zoekresultaten onterecht weg vielen.

Als men, in het documentbeheer, zoekt op een deel van een woord dan worden er geen zoekresultaten getoond. Op het Azure platform wordt dit niet standaard ondersteund, maar moet hiervoor gebruik gemaakt worden van een zogenoemde wildcard.

De melding die je krijgt als er geen resultaten getoond kunnen worden, hebben we uitgebreid met een toelichting over het gebruik van de wildcard. Als je zoekt op delen van woorden moet het wildcard karakter ”*” (ster) toegevoegd worden aan de zoekopdracht.

Bijvoorbeeld:

 • Zoek je op ”doc”. Dan kunnen er geen resultaten getoond worden.
 • Zoek daarom op ”doc*”. Hierdoor kan er gezocht worden op het deel van het woord, zodat woorden als ”document” of ”doctor” gevonden kunnen worden.

Extern gebruikersbeheer via SCIM

Synchroniseer nu ook de velden organisatie eenheid, functie en manager als informatie bij gebruiker met de SCIM koppeling

De SCIM koppeling is gemaakt om de synchronisatie van gebruikers tussen Azure Active Directory en Zenya te beheren. We hebben hiervoor onze eigen iSync koppeling beschikbaar, maar voor klanten die hun gebruikers beheer in Azure AD beheren bieden we de mogelijkheid om de SCIM koppeling te gebruiken omdat deze standaard beter aansluit bij Azure AD.

Bij de initiële ontwikkeling van deze koppeling hebben we alleen de basis gemaakt, de mogelijkheid om gebruikers te kunnen synchroniseren. In verschillende gesprekken met klanten, die de koppeling aan het implementeren zijn, horen we steeds vaker de wens om meer informatie over de gebruiker mee te kunnen synchroniseren.

Naar aanleiding hiervan hebben we de koppeling uitgebreid met de mogelijkheid om de volgende gegevens bij de gebruiker vanuit Azure AD ook te kunnen synchroniseren:

 • Organisatie eenheid – De naam van de organisatie eenheid in Azure AD moet exact overeenkomen met de naam in Zenya
 • Functie – Als de functie nog niet bestaat wordt deze toegevoegd in Zenya
 • Manager – De manager moet een bestaande gebruiker zijn.

NB: Deze ontwikkeling maakt het niet mogelijk om de organisatie eenheden boom in Zenya automatisch te laten vullen en bij te houden vanuit Azure AD.

NB: Het moment van de update van de SCIM koppeling wijkt af van de update van Zenya 6.2.0. De update van de SCIM koppeling zal na de update van Zenya 6.2.0. plaatsvinden. De uitbreiding van de SCIM koppeling zal dus niet direct na de Zenya 6.2.0 update beschikbaar zijn. Momenteel zitten we in de afrondende fase van deze ontwikkeling. Als bekend is wanneer deze wijzigingen beschikbaar komen zullen we dit communiceren.

Meldingen

Afhandelen van een actiepunt voor een melding? Dat kan in een vernieuwd en verbeterd scherm.

Ga je een actiepunt voor een melding op pakken als actienemer dan heb je verschillende opties om informatie met betrekking tot het actiepunt toe te voegen. Onder andere uit gesprekken met klanten bleek dat dit scherm nog kan verbeteren met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid.

We hebben nog eens naar het scherm gekeken en hiervoor een aantal veranderingen doorgevoerd die het scherm overzichtelijker maken en het afhandelen van je actiepunt eenvoudiger maken.

Actienemers werken veel vanuit hun takenlijst, ga je een actiepunt afhandelen vanuit het takenscherm dan kom je voortaan op een vernieuwd scherm uit. Op dit scherm:

 • Wordt alle informatie met betrekking tot het actiepunt direct in beeld weergegeven.
 • Aanvullingen, zoals notities en bijlagen, die je toevoegt worden automatisch opgeslagen, zodat je voortgang altijd bewaard is.
 • Ben je (voor nu) klaar met je actiepunt? Kies dan voor afronden, hier vragen we of je het actiepunt wilt afronden of op wilt slaan zodat je er later nog verder mee kunt gaan.
 • Indien actiepunten gedelegeerd mogen worden naar andere actienemers, dan kun je dit ook eenvoudig doen door voor de optie delegeren te kiezen.
 • Het vernieuwde scherm is ook geschikt voor mobiel, zodat je eenvoudig en snel een aanvulling kunt doen bij een actiepunt waar je mee bezig bent.

NB: Dit vernieuwde scherm is alleen voor het ”normale actiepunt”. Voor de acties “formulier invullen” en “oorzakenboom tekenen” blijven de scherm onveranderd en word je respectievelijk direct doorgestuurd naar het formulier of het overzicht van de oorzakenboom.

Portalen

Het nieuwspaneel wordt niet meer getoond als er geen nieuwsberichten voor jou zijn

Het portaal in Zenya bestaat uit een aantal panelen. Één daarvan is het nieuwspaneel. Dit paneel wordt nu altijd getoond aan de gebruiker. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen of er nieuwsberichten getoond worden of niet.

Dat maakt dat dit paneel onnodige ruimte inneemt, waardoor andere belangrijke of gebruiker specifieke informatie niet (volledig) wordt getoond. Hierdoor wordt het portaal niet optimaal weergegeven voor de gebruiker.

Om een betere weergave van het portaal te realiseren en informatie alleen te tonen als deze er ook daadwerkelijk is hebben, we de weergave van het nieuwspaneel aangepast. Het nieuwspaneel wordt alleen getoond als:

 • Er nieuwsberichten te tonen zijn voor jou op het portaal en/of
 • Als je rechten hebt om nieuwsberichten te plaatsen op het portaal. In dat geval moet je immers wel de mogelijkheid hebben om een nieuwsbericht te kunnen plaatsen.

Zoekopdracht uitgevoerd op het portaal? Voortaan wordt het aantal gevonden resultaten getoond

Het tonen van het aantal gevonden zoekresultaten moet het voor de gebruiker eenvoudiger maken om te bepalen of dit resultaat voldoende is om de gewenste info te vinden, of dat men een nieuwe (specifiekere) zoekopdracht moet formuleren om een concreter resultaat te krijgen.

Voortaan wordt er bij de zoekresultaten op het portaal altijd het aantal gevonden resultaten getoond. Zowel bij het raadplegen als bij het zoeken op het portaal.

Risicomanagement

Meer grip en zicht op je risico’s met een aantal verbeteringen voor risicomanagement

Klanten zijn steeds vaker en meer bewust bezig met risicomanagement binnen hun organisatie! We krijgen dan ook steeds meer terugkoppeling over welke punten in de risicomanagement module nog verbeterd kunnen worden om de gebruikerservaring te optimaliseren. Een aantal van deze verbeteringen hebben we inmiddels doorgevoerd.

Het dashboard van beheersmaatregelen kan voortaan ook naar Microsoft Excel worden geëxporteerd

Het dashboard van risico’s kon al naar Microsoft Excel worden geëxporteerd. Het is nu ook mogelijk om het dashboard voor beheersmaatregelen op dezelfde manier naar Microsoft Excel te exporteren.

Het risico en beheersmaatregelen dashboard kan tijd nodig hebben om te laden. We hebben nu een verbeterde indicatie toegevoegd dat het dashboard aan het laden is

De dashboards voor risico’s en beheersmaatregelen kunnen variabel een aantal grafieken bevatten met veel data. Hierdoor kost het tijd om het dashboard te laden. Het was niet altijd even duidelijk voor gebruikers dat het scherm nog aan het laden was, waardoor verwarring kon ontstaan of het scherm daadwerkelijk nog aan het laden is of dat er mogelijk iets mis is gegaan.

We hebben nu een verbeterde laadindicatie toegevoegd:

 • De laadindicatie blijft in beeld zolang er nog grafieken geladen worden.
 • Grafieken die gereed zijn worden direct getoond (de andere grafieken worden dan nog geladen).

We hebben op het risico dashboard een mogelijkheid om te filteren op beheersmaatregelen toegevoegd en vice versa op het beheersmaatregelen dashboard een mogelijkheid om te filteren op risico’s

Op het risico dashboard is het nu niet mogelijk om te filteren op beheersmaatregelen. Andersom is het op het beheersmaatregelen dashboard niet mogelijk om te filteren op risico’s. Toch zijn er gevallen waarbij het wenselijk is om wel te kunnen filteren op beheersmaatregelen of risico’s. Vanaf deze release is het mogelijk om te filteren op beheersmaatregelen of risico’s bij de twee dashboarden door risico’s en beheersmaatregelen beschikbaar te maken als kolom.

 • In het risico dashboard kan gefilterd worden op beheersmaatregel. Deze kolom bevat een optie om meerdere beheersmaatregelen te selecteren, omdat er meerdere beheersmaatregelen aan een risico gekoppeld kunnen zijn.
 • In het beheersmaatregelen dashboard kan gefilterd worden op risico. Deze kolom bevat de namen van de risico’s. Ook hier is er een optie om meerdere risico’s te selecteren omdat er ook meerdere risico’s aan een beheersmaatregel gekoppeld kunnen zijn.

Bij de beheersmaatregel is nu ook terug te zien welke risico’s gekoppeld zijn aan deze beheersmaatregel

In de details van een beheersmaatregel is zichtbaar welke verschillende elementen gekoppeld zijn aan die beheersmaatregel zoals, documenten, meldingen en vragenlijsten). Echter de risico’s waar de beheersmaatregel aan gekoppeld is waren hier niet terug te zien.

Als je nu de details van een beheersmaatregel gaat bekijken, vind je hier een extra tab ‘’Risico’s’’ waarin de risico’s worden getoond waar de beheersmaatregel aan gekoppeld is. Klanten gaven aan dat dit cruciale informatie is die tot nu toe werd gemist bij de beheersmaatregel.

Mogelijkheid om een bestaand taakschema te koppelen bij een risico

Op dit moment is het mogelijk om bij een risico een taakschema te koppelen, bijvoorbeeld om een bepaalde controle voor een beheersmaatregel van dit risico uit te voeren. Er zijn echter scenario’s denkbaar waarin een bestaand taakschema voor een beheersmaatregel van toepassing is op meerdere risico’s.

Een voorbeeld:

Een deur kan geplaatst worden om twee risico’s af te dekken, namelijk diefstal en tocht/kou in huis. Om dat te voorkomen moeten de deuren altijd gesloten zijn. Hiervoor heb je een controle taakschema ingericht waarbij gecontroleerd wordt of de deur gesloten is.

Wil je dit nu inrichten, dan zal er altijd sprake zijn van twee taakschema’s, omdat een taakschema maar aan een risico gekoppeld kan worden. Effectief moet dezelfde deur dus twee keer gecontroleerd worden voor de verschillende risico’s (met dezelfde beheersmaatregel). Dat is onlogisch en niet efficiënt omdat je met 1 controle het effect voor beide risico’s hebt kunnen vast stellen.

We hebben daarom de optie om taakschema’s bij het risico toe te voegen uitgebreid met de mogelijkheid bestaande taakschema’s te koppelen.

Nieuwe taakschema’s kunnen toegevoegd worden, zoals je gewend bent. Maar voortaan kun je ook een bestaand taakschema koppelen. Voor de bestaande taakschema’s geldt wel dat je alleen kunt kiezen uit de taakschema’s die al bestaan bij de beheersmaatregel(en) die bij het risico gekoppeld zijn.

Mocht je een taakschema verkeerd koppelen of is het taakschema niet (meer) van toepassing op het risico, dan kun je het taakschema ook ontkoppelen bij het risico.

Taken & Berichten

Houd je taken- en berichtenlijst overzichtelijk en opgeruimd!

Het taken en berichten scherm is veelal de plek vanuit waar gebruikers hun acties gaan oppakken. Deze plek moet makkelijk te gebruiken zijn en overzicht geven aan de gebruiker. Samen met jullie hebben we feedback en ideeën uitgewisseld over hoe we dit zouden kunnen verbeteren. En daar is een aantal verbeteringen uitgekomen die bijdragen aan het gemakkelijker gebruiken en overzichtelijker houden van de taken & berichten schermen.

Taken en berichten worden pas gemarkeerd als gelezen na interactie met de taak of het bericht

Op het taken en berichten scherm in Zenya worden taken/berichten nu automatisch als gelezen gemarkeerd als deze in beeld zijn geweest op je scherm. Dit bleek ongewenst gedrag omdat de gebruiker daarmee geen controle heeft over wat al wel of nog niet gelezen is. Want ‘’in beeld’’ betekent niet dat het ook gezien is.

Voortaan worden taken en berichten pas als gelezen gemarkeerd als er interactie met de taak of het bericht is geweest. Van interactie met een taak of bericht is sprake als:

 • De gebruiker de primaire actie knop gebruikt
 • De gebruiker een secundaire actie doet via de ‘’drie puntjes’’
 • De gebruiker via ‘’lees meer’’ de extra informatie bij de taak toont.

Eenvoudig meerdere taken of berichten tegelijk bewerken of verwijderen

Veel gehoorde feedback vanuit klanten is dat het wenselijk is om meerdere taken en berichten tegelijk te kunnen bewerken. Met name bij de berichten, omdat het voor kan komen dat een gebruiker veel berichten ontvangt maar deze nu één voor één moet verwijderen als ze niet meer relevant zijn. Bijvoorbeeld als je als documentbeheerder berichten krijgt van opmerkingen die bij een of meerdere documenten zijn gemaakt.

We introduceren nu de mogelijkheid om meerdere taken of berichten tegelijk te kunnen bewerken. Hierdoor kunnen taken en/of berichten eenvoudig opgeruimd worden, waardoor er meer overzicht ontstaat voor de gebruiker in wat écht belangrijk is op dat moment.

Er is een aantal acties die voor meerdere taken of berichten tegelijk uitgevoerd kunnen worden:

 • Het verwijderen van meerdere berichten tegelijk
 • Het markeren als (niet meer) belangrijk van meerdere berichten of taken tegelijk
 • Het uitstellen van meerdere taken tegelijk.

Meer controle over welke berichten wel en niet getoond worden in de berichtenlijst

Voorheen werden taken en berichten door elkaar getoond. Door de taken en berichten op twee verschillende schermen te tonen is die informatie een stuk overzichtelijker geworden. Voor het berichtenscherm hebben wij ervoor gekozen om alle berichten, informatief, te tonen en het aan de gebruiker te laten om te bepalen of hij/zij er iets mee wilt doen of niet. Zoals je dit bij andere platformen ook ziet.

Dit heeft ervoor gezorgd dat er op het berichten scherm veel berichten getoond worden, ook berichten die jij als gebruiker minder relevant vind. Dat maakt het minder overzichtelijk om snel te zien met welke berichten je nog wat wilt of moet doen.

Om de stroom van berichten beter te controleren, hebben we het mogelijk gemaakt om vanuit je berichtenlijst je af te kunnen melden voor dat type berichten. Hierdoor kan de gebruiker zelf bepalen welke berichten hij/zij wel getoond wilt hebben op het berichtscherm.

Uiteraard gaat dit samen met de mogelijkheid om je ook weer aan te kunnen melden voor deze berichten, mocht je ze op een later moment alsnog wel in je berichtenlijst willen krijgen. We hebben het mogelijk gemaakt om in het abonnementen beheer in Zenya in te kunnen stellen of je een bericht wilt tonen in je berichtenlijst.

NB: Afmelden voor berichten heeft geen invloed op wat er al in je berichtenlijst staat, het geldt alleen voor de toekomstige berichten van dit type.

Welke informatie laat het taken icoon in Zenya zien

 • Alleen een bel toont dat er geen taken en geen ongelezen items (taken & berichten) zijn
 • Een bel met chip toont dat er geen taken zijn, in de chip wordt het aantal ongelezen berichten getoond
 • Een rinkelende bel toont dat er openstaande taken en geen ongelezen items (taken & berichten) zijn
 • Een rinkelende bel met chip toont dat er openstaande taken zijn, in de chip wordt het aantal ongelezen items (taken & berichten) getoond.

Abonnementen beheer opgenomen in het user menu

In Zenya is het abonnementen beheer nu onderdeel van ”Mijn instellingen” wat je via het user menu kunt openen. Het bleek echter dat dit voor de ontdekbaarheid van het abonnementen beheer niet optimaal is. We hebben daarom het abonnementen beheer verplaatst naar het user menu zodat het eenvoudig te vinden is en gebruikers sneller hun abonnementen kunnen beheren.

De taken vanuit iQualify maken voortaan ook onderdeel uit van de takenlijst in Zenya

Verschillende klanten hadden een connectie tussen iQualify en iProva. Deze connectie zorgde ervoor dat de taken vanuit iQualify ook in de takenlijst in iProva werden weergegeven. In Zenya is gebleken dat deze connectie niet in stand is gebleven, waardoor de iQualify taken niet meer werden gesynchroniseerd naar Zenya.

Het Zenya takenscherm is voor veel gebruikers echter het leidende takenscherm. Om te voorkomen dat deze gebruikers telkens moeten schakelen tussen twee verschillende takenschermen hebben we deze connectie hersteld.

Heb je een connectie tussen iQualify en Zenya dan is het weer mogelijk om de taken te synchroniseren met de takenlijst in Zenya!

Een gebruiker in Zenya  kan meer taken hebben dan alleen de iQualify taken, waardoor deze wellicht uit het zicht verdwijnen. Alle iQualify taken zijn daarom makkelijk te filteren. Gebruik in je taken lijst bij het filter type het filter ”iQualify taken” en alle taken met betrekking tot de iQualify trainingen en toetsen worden getoond!

Vilans

Vilans protocollen en achtergrondinformatie

Binnen de Vilans protocollen-omgeving wordt onderscheid gemaakt tussen protocollen en achtergrondinformatie. Vanuit elk protocol kan (via het paarse blok) doorgeklikt worden naar de achtergrondinformatie.

Wanneer gezocht wordt in Zenya, dan werden uitsluitend Vilans-protocollen gevonden. Achtergrondinformatie kwam niet terug in de zoekresultaten en kon (vanuit Zenya) enkel worden bereikt door eerst het protocol te openen.

Naar aanleiding van klantfeedback heeft Vilans nu een aanpassing doorgevoerd, die het mogelijk maakt dat systemen zoals Zenya ook achtergrondinformatie (full text) kunnen doorzoeken.

In Zenya 6.1.2 hebben we een tweetal verbeteringen doorgevoerd om te zorgen dat Vilans-achtergrondinformatie op een bruikbare manier wordt gepresenteerd in de Zenya zoekresultaten en in het “raadplegen” scherm:

 • In de lijst van zoekresultaten kunnen nu zowel protocollen als achtergrondinformatie voorkomen. Dit is direct te herkennen aan het type dat onder de titel wordt getoond.
 • Daarnaast kan je, zoals ook al mogelijk is voor protocollen, via het linker paneel je (zoek)resultaten verfijnen door te filteren op de achtergrondinformatie.
  Ben je nu even niet geïnteresseerd in achtergrondinformatie? Dan kan je ook filteren op ”Mijn Vilans Protocol”. Alle achtergrondinformatie wordt dan weg gefilterd uit de resultaten.

In het inrichten van de koppeling met Mijn Vilans protocollen verandert niets. Daar blijft het mogelijk om op onderwerp niveau te bepalen welke Vilans-content wordt aangeboden binnen Zenya. Wanneer een bepaald onderwerp wordt gekozen, betekent dat voortaan dus dat zowel protocollen als achtergrondinformatie behorende bij dat onderwerp in Zenya zal worden aangeboden.

NB: Deze wijzigingen zijn eerder al uitgerold in de Zenya 6.1.2 patchpack, alle klanten die Zenya gebruiken via onze SaaS omgeving beschikken al over deze wijzigingen. Deze wijzigingen zijn enkel nieuw voor klanten die vanaf Zenya 6.1.1 of lager updaten naar Zenya 6.2.0.

Visio

Microsoft Visio 2010 einde ondersteuning

Zenya biedt een integratie met Microsoft Visio, voor het bewerken van processchema’s. Infoland volgt de Microsoft product support lifecycle, wat inhoudt dat wij ondersteuning bieden voor Microsoft applicaties zolang die bij Microsoft zelf in de mainstream supportfase of de extended supportfase vallen. Microsoft heeft de extended supportfase voor Visio 2010 beëindigd op 31 oktober 2020.

Wij hebben de support tot nu toe gecontinueerd. Echter meerdere klanten ervaren problemen bij het bewerken van processchema’s in de moderne versies van Microsoft Visio. Om een correcte werking van de moderne versies van Microsoft Visio te kunnen garanderen hebben we de compatibiliteit met Microsoft Visio 2010 moeten verbreken.

Vanaf Zenya 6.2.0 zal de ondersteuning voor Microsoft Visio 2010 worden beëindigd.

NB: Ook voor de integratie met Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) volgt Infoland de Microsoft product support lifecycle. Hiervoor is de extended support fase van Microsoft beëindigd op 13 oktober 2020. Daarmee nadert nu ook het einde van de ondersteuning door Infoland. Dit houdt concreet in dat de ondersteuning voor Microsoft Office 2010 wordt beëindigd per 31 december 2021.

Verbeteringen ondersteuning en bewerken in Microsoft Visio

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan verbeteringen om de ondersteuning en het bewerken van processchema’s in de moderne versies van Microsoft Visio stabieler te maken. Dit als gevolg van de problemen die klanten ervaarden en het einde van de ondersteuning van Microsoft Visio 2010.

Dat betekent dat het vanaf deze release niet meer mogelijk is om processchema’s op basis van Microsoft Visio 2010 te bewerken en toe te voegen. De primaire contactpersonen van onze klanten zijn hier eerder al van op de hoogte gesteld.

Het bovenstaande betekent concreet dat vanaf deze release alleen nog bestanden van Microsoft Visio versie 2013 of nieuwer worden geaccepteerd in Zenya. Voor de bestaande processchema’s van een oudere versie van Microsoft Visio die aanwezig zijn in jouw Zenya omgeving hebben we ervoor gezorgd dat deze documenten automatisch worden geconverteerd naar de juiste bestandsextensie (.vsdx) op het moment dat:

 • Het document geopend wordt voor bewerking
 • Of als een naam van een bibliotheekshape wordt aangepast.

Naast bovenstaande hebben de veranderingen die we in deze release doorvoeren impact op hoe er nu gewerkt wordt met processchema’s. Hieronder zullen we de verschillende veranderingen uit een zetten om de wijziging en de impact hiervan duidelijk te maken. Met dit stappenplan helpen we je bepalen wat de eventuele impact is voor jouw organisatie.

Het uploaden van Microsoft Visio bestanden is alleen nog mogelijk voor Microsoft Visio bestanden met de bestandsextensie .vsdx (Microsoft Visio 2013 en nieuwer). Microsoft Visio bestanden met een andere (oudere) extensie worden niet meer geaccepteerd in Zenya. Dit geldt voor de volgende vormen van uploaden die binnen Zenya mogelijk zijn:

 • Bestand uploaden” bij het toevoegen van een document aan een map.
 • Een nieuw document toevoegen middels de optie ”Document in uitwisselformaat importeren” (bestanden met de extensie .idf). Dit kunnen bijvoorbeeld Microsoft Visio bestanden zijn die een collega organisatie uit hun omgeving heeft geëxporteerd en gedeeld heeft met jouw organisatie.
 • Microsoft Visio bestanden die met jouw organisatie gedeeld worden via een webshare.

Voor processchema’s is het mogelijk om gebruik te maken van sjablonen. Zenya is standaard voorzien van een basisset aan sjablonen. Voor deze basisset sjablonen hebben we gezorgd dat deze na de update gewoon te gebruiken blijven. Ook voor de sjablonen geldt dat hiervoor alleen nog sjablonen van Microsoft Visio versie 2013 of nieuwer worden geaccepteerd in Zenya (bestandsextensie .vstx).

Het kan zijn dat in jouw omgeving naast de basisset ook nog andere sjablonen aanwezig zijn. De verouderde sjablonen worden in Zenya hernoemd zodat zichtbaar is dat deze niet ondersteund worden, kies je toch een verouderd sjabloon dan zal Zenya een melding geven dat dit sjabloon niet bruikbaar is. Verouderde sjablonen zijn als volgt te herkennen:

 • ”Naam sjabloon” (Niet meer ondersteund)

Voordat je deze sjablonen weer kunt gebruiken zullen deze geconverteerd moeten worden. Gebruikt jouw organisatie verouderde sjablonen? Dan kun je deze eenvoudig aanpassen met de instructie in dit topic.

Tijdens het bewerken van processchema’s in Microsoft Visio is er altijd een standaard stencil beschikbaar met de Infoland Shapes. Dit basisstencil is geüpdatet en kan gebruikt worden na de update. Het kan voorkomen dat in jouw organisatie gebruik wordt gemaakt van een maatwerk stencil. Door het komen te vervallen van de compatibiliteit met Microsoft Visio 2010 moeten ook de maatwerk stencils worden geüpdatet naar een nieuwere versie van Microsoft Visio.

Is er in jou organisatie sprake van een aanpassing op de stencils (maatwerk stencil) dan geldt het volgende:

 • Zit jouw Zenya omgeving op SaaS: Dan zorgen wij dat de stencils juist geconverteerd zijn voor de update.
 • Zit jouw Zenya omgeving On Premise: Dan krijg je bij de installatie van deze update een waarschuwing dat er verouderde stencils zijn gevonden. De update wordt wel volledig uitgevoerd, echter het gevolg is dat het bewerken van Visio document vanuit Zenya niet meer werkt, omdat het stencil nog verouderd is. Zorg er dus voor dat het stencil geüpdatet is voordat je de installatie gaat uitvoeren! Klanten die Zenya On Premise gebruiken hebben eerder een mailing ontvangen waarin ook een instructie is opgenomen hoe het stencil geüpdatet kan worden, zodat daarna de installatie gewoon uitgevoerd kan worden.

In oudere versies van Zenya was het niet mogelijk gebruik te maken van Visio zwembanen en functiestroomdiagrammen. In deze update hebben we dat wel mogelijk gemaakt! 

Zenya algemeen

Zenya in het Portugees

We hebben verschillende klanten die Zenya in verschillende landen al inzetten, uiteraard Nederland en België, maar ook daarbuiten. Veelal wordt Zenya daar in het Engels gebruikt, maar af en toe komen er toch verzoeken voorbij om Zenya ook beschikbaar te krijgen in andere talen. Naast het verzoek vanuit klanten wil Infoland zich ook meer richten op de internationale markt en is bredere beschikbaarheid van talen in Zenya een vaker gewenste ontwikkeling.

De eerste stap daarin hebben we nu gezet. In samenwerking met onze klanten hebben we ervoor gezorgd dat Zenya nu ook in de Portugese taal beschikbaar komt.

Dit betekent dat in de systeeminstellingen voortaan Portugees ook als beschikbare systeemtaal gekozen kan worden. Is deze taal beschikbaar, dan kunnen gebruikers hun taal instellingen wijzigen naar Portugees.

Voor nu blijft het bij de Portugese taal, maar mogelijk volgen er in de toekomst nog meer talen.

Uitgebreidere selectie van iconen voor meldformulieren en vragenlijsten

Voor vragenlijsten en meldformulieren is er een standaard set aan iconen beschikbaar. Vooral bij klanten die veel meldingstypen en/of vragenlijsten in gebruik hebben merken we dat tegen de limieten van de beschikbare iconen aangelopen wordt. Waardoor er veel dubbele iconen gebruikt worden. Dat maakt het onderscheid voor de gebruiker lastiger.

Goed nieuws: we hebben de selectie van beschikbare iconen uitgebreid! Voor de vragenlijsten en meldformulieren maken we voortaan gebruik van een standaard set iconen, de material design iconen van Google.

Voor deze iconen hebben we het ook mogelijk gemaakt om deze te selecteren in een aantal verschillende kleuren: blauw, groen, grijs, oranje, rood en de portaalkleur (dit is de standaard portaalkleur ingesteld in het applicatiebeheer).

Omdat de beschikbare iconen een stuk uitgebreider zijn geworden dan voorheen hebben we het ook mogelijk gemaakt om de iconen te doorzoeken.

Standaard weergave naam bij verwijzingen geoptimaliseerd

Bij het toevoegen van verwijzingen wordt standaard de tekst ‘’Verwijzing naar (onderdeel)’’, zoals webpagina of document, getoond voor het daadwerkelijke onderwerp van de verwijzing.

Uit feedback bleek dat die standaard tekst overbodig is en alleen het onderwerp voldoende is. Dit maakt het toevoegen van verwijzingen direct eenvoudiger omdat niet elke keer de tekst aangepast hoeft te worden.

Om het toevoegen van verwijzingen te vereenvoudigen hebben we de standaard tekst weggehaald en tonen we alleen het onderwerp van de verwijzing. Bijvoorbeeld:

 • ”titel van het document”
 • ”naam van het meldformulier”.

Het blijft daarnaast mogelijk om de tekst van de verwijzing aan te passen.

NB: Deze wijzigingen gelden alleen voor nieuwe verwijzingen die gemaakt worden na de update. Voor de bestaande namen van verwijzingen geldt dat die in de update niet worden aangepast. Heb je de namen van bestaande verwijzingen dus aangepast dan blijven deze gewoon behouden.

Voor applicatiebeheerders & ICT

Systeemeisen

Graag wijzen wij je nogmaals op de wijzigingen in de minimale systeemeisen voor Zenya, die recent al via een mailing zijn gecommuniceerd:

 • Per 31 juli 2021 eindigt de ondersteuning voor Microsoft Visio 2010
 • Per 31 december 2021 eindigt de ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11 (IE11) en
  Microsoft Office 2010 (Word/Excel/Outlook)

Bekijk hier de actuele systeemeisen:

Zenya SaaS 
Zenya on-premise

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie voor applicatiebeheerders & ICT is te vinden op mijn.infoland.nl.
Kies na het inloggen voor Mijn producten > Zenya > Updates downloaden, of klik op de oranje knop hieronder om direct naar de juiste pagina te gaan.

Je vindt hier aanvullende release notes met daarin:

 • indicatie van de impact van deze update (per Zenya-onderdeel)
 • nadere toelichting op functionele wijzigingen
 • belangrijke informatie over koppelingen tussen Zenya en andere systemen
 • overzicht van bugfixes

En verder:

 • pre-update en post-update checklist voor applicatiebeheerders
 • download van de update (voor Zenya on-premise)