Privacyverklaring Infoland

Dit is de privacyverklaring van Infoland B.V. (“Infoland”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of soortgelijke voornaamwoorden). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Infoland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens bedrijf
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Gevoelige persoonsgegevens

Het is niet onze intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld. Mocht het vermoeden of de overtuiging bestaan dat wij zonder toestemming dergelijke gegevens hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via avg@infoland.nl zodat wij deze gegevens direct kunnen verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens opslaan?

Infoland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ten behoeve van onze administratie.
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om onze website te verbeteren en onze diensten en producten beter aan te kunnen laten sluiten op jouw voorkeuren, analyseren wij het gedrag van onze bezoekers op de website. Dit gebeurt volledig anoniem.

Geautomatiseerde besluitvorming

Infoland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Infoland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Jouw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Infoland verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Infoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Infoland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren

Analytische en tracking cookies
Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht.

Cookie Naam Soort Doel Bewaartermijn
Google Analytics _utmz Analytisch Verzameld informatie waar de gebruiker vandaan komt, welke zoekmachine is gebruikt, welke link is geklikt en welke zoekterm is gebruikt 2 jaar
Google tag manager _dc_gtm_UA-# Analytisch Wordt gebruikt door Google Tag Manager voor het laden van een Google Analytics script tag. Sessie
Google Analytics _ga Analytisch Registreert een uniek ID bij de bezoeker om data van het gebruik van onze website vast te leggen op lange termijn. 2 jaar
Google Analytics _gid Analytisch Registreert een uniek ID bij de bezoeker om data van het gebruik van onze website vast te leggen op korte termijn. Sessie
Google Analytics collect Marketing Wordt gebruikt om informatie te versturen naar Google Analytics over het device en gedrag wat de bezoeker gebruikt tijdens zijn of haar bezoek. Sessie

Cookies beheren
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren

Tevens kun je je ook afmelden voor het gebruik van cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerst is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Infoland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@infoland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Infoland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Infoland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@infoland.nl.